Psalmen door drie millennia heen
van herder-koning DAVID dichter harpspeler
tot heden gespeeld, gezongen, gebeden
Opnieuw vertaald en besproken voor
persoonlijke studie en kringwerk

- a Martinus J. van der Ende

- a Protestants theoloog in Apeldoorn

- a Studie in Utrecht en Leiden

- a In 1984 Judaïca te Jerusalem

- a Predikant bij de hervormde gemeenten van
M Middelbert (Gr), Graft ca (Nh)
eeeen Diepenheim

- a Geestelijk verzorger van v/h Stichtingen
aa "Het Hoogeland" en "Hullenoord"
tea Beekbergen

- a Vanaf zijn pensioen speciale studie
aaa van de Psalmen

 

Een Psalmbespreking begint met een eigen werkvertaling naast een
officieel erkende kerkelijke vertaling.
Als handreiking tot een beter begrip dienen toelichtingen terzake:
- Bijbelse religieuze dichtkunst
- Het Hebreeuwse alfabet, belangrijke namen en termen in het psalter
- Betekenis van de symbolische getallen in de bijbel

Met speciale aandacht voor:
- De historische achtergrond
- De numerieke compositie van de grondtekst
aaaaa (voor wetenschappelijke verantwoording zie www.labuschagne.nl)
- De religieuze betekenis
-De liturgische plaats in synagoge en kerk

In de serie "TOER" is bij Boekencentrum verschenen
een boekje met Psalm 16, 25, 66, 127 en 138.
ISBN 90 239 9626 7

Verkenningen in de numerieke compositie van enige Psalmen

Getallensymboliek in de Bijbel

Hoe God aan zijn bijnaam Almachtige kwam

Bespreking Psalm 24

Bespreking Psalm 139

David en de Psalmen

Verkrijgbaar via e-mail bij de auteur de besprekingen van de
Psalmen 51, 71, 72, 85, 90, 96, 111, 103, 104, 115 en 147.